Epifania, gli auguri con una poesia in dialetto leccese di Don Franco Lupo

Oggi giorno dell’Epifania, la tradizione ricorda la visita dei re Magi a Gesù bambino. Come abbiamo fatto all’Immacolata e a Natale, raccontiamo anche questa festa con i versi immortali del poeta leccese Franco Lupo.

I tre Re Magi, Baldassarre, Melchiorre e Gaspare, partiti dal lontano Oriente, seguendo la scia luminosa della Stella Cometa, giunsero alla Grotta per adorare Gesù Bambino portando tre doni: oro, incenso e mirra. Nelle meravigliose parole in vernacolo leccese del poeta salentino don Franco Lupo, la riproposizione di un evento che affascina grandi e bambini.

A ttiempu de lu re Erote tristu
Li rre magi partèra a ggiurnu chinu;
decianu tutti: “A nnatu Gesu Cristu,
a nnatu lu putente rre divinu”.

Lu picciccheddu stia a Bettelemme
Cu san Giseppu e lla matonna bbedda
E lli rre magi ntru Gerusalemme
se pèrsera a nna scura straticedda.

Ddummandara: “Ddu stae lu rre Giudeu?
pe llu celu la stella soa camina,
stu mundu – ddu Piccinnu – a ffare neu,
adoramu la frunte soa divina”.

Lu rre, tuttu rumatu, se ddumau
de raggia, de despiettu e de bbardoria,
settanta ecchi a ccurte ddumanadau
ca a iddu scazzecàra la memoria.

“A Bettelemme, terra de Giudea,
stae scrittu, nce lla rutta e llu Mmamminu;
la Carta canta e mmo ci nde la llea?
Stae scrittu tuttu: Cristu è rre divinu”.

Erote a ste palore stese cittu
e scusu, scusu, a lli rre magi disse:
“E tuttu veru quiddu ca nce scrittu,
Michea l’a dittu e Ddiu lu benedisse.

Scenditi  a Bettelemme, ccicca ccicca,
scenditi cu bbetiti Cristu Ddiu;
turnati a mmie, fermatibbu nnu picca,
oggi cu bbisciu jeu stu santu striu”.

Nu bbera veru: Erote ulia llu ccia
e lli rre magi spetta, ncora spetta;
passau la sira e ppoi la menzatia,
passau lu tiempu e bbinne la vendetta:

e dopu ddo ttre anni lu mpustore
li ccicchi ccise, Erote tratitore.In questo articolo: